C# Excel Interop: Vložení obrázku z MemoryStream

Pro vložení obrázku je buď možné použít vložení ze souboru, kde je ale potřeba mít na disku uložený ten soubor.

Další možnost je použít už hotový obrázek v paměti. Pro to asi existuje jediná možnost předání a to přes Windows Clipboard. Trochu problém je ale s tím, že u vloženého obrázku nejde jednoduše nastavit velikost.

A už kod:

      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application oXL;
      Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook oWB;
      Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet oSheet;

      oXL = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
      oXL.Visible = true;

      try
      {
        oXL.ScreenUpdating = true;
      }
      catch (System.Runtime.InteropServices.COMException)
      {
        // Reseni problemu s anglickym excelem na ceskem prostredi
// viz http://support.microsoft.com/?kbid=320369
        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new System.Globalization.CultureInfo("en-US");
        oXL.ScreenUpdating = true;
      }


      oWB = (Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook)(oXL.Workbooks.Add(Type.Missing));
      oSheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet)oWB.ActiveSheet;

      // nacteni obrazku
      Image i = pictureBox1.Image;

      // Bunka kam vlozit
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Range oRange = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)oSheet.Cells[1, 2];
      // Pozor, tohle ale zmeni systemovy clipboard
      System.Windows.Forms.Clipboard.SetDataObject(i, false);
      // Budu vkladat do vybrane Range
      oRange.Select();

      // Paste obrázku z clipboard
      oSheet.Paste(oRange, i);

      // Aktuálně vybraný prvek je hned po vložení obrázek, proto ho můžu načíst a přetypovat
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Picture pict = oXL.Selection as Microsoft.Office.Interop.Excel.Picture;
      // Teď můžu obrázku nastavit velikost, případně polohu ..
      pict.Height = 100;
      pict.Width = 100;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s